Gömük 20 Yaş Dişleri

Genelde 20 yaş civarında çıkan ve 20 yaş dişi olarak adlandırılan dişlerimiz eğer çıkma işlemini tam gerçekleştiremez diş eti veya kemik altında kalırlarsa gömük 20 yaş dişi olarak adlandırılırlar.

Bu dişler çıkarılırken cerrahi bir operasyon gerektirirler. 20 yas dişleri çıkarken bazı sorunları beraberlerinde de getirebilirler.
Bu sorunlardan en önemlileri;

1) Pericoronitis 

Tam çıkamamış 20 yas dişinin bir kısmı diş eti altındadır Diğer kısmı çıkabilmiştir. Böyle durumlarda diş ve diş eti arasında temizlenemeyen, diş fırçasının da yetişemeyeceği bir bölge kalır. Bu bölgeye bakteriler yerleşir, zamanla apse oluşur.

2) Problem 2

20 yas dişleri çıkmaya çalışırken hemen önlerinde yer alan komşu dişe çapraz veya yatay bir şekilde temas eder. Bu durumda iki dişin temas noktası da çoğunlukla temizlenemez ve çürük oluşur. Bu sebeple de 20 yaş dişlerinin böyle bir çürüğe sebep olma ihtimalleri diş hekimi tarafından değerlendirilmelidir.