Gingivitis (Diş Eti İltihabı)

Bakterilerin sebep olduğu, bazen diş etlerinin küçük bir kısmında bazen tüm ağızda yaygın olarak görülebilen bir diş eti hastalığıdır.

Dişleri çevreleyen diş etlerinin kızarık ve kabarık olmasıyla karakterize bir diş eti hastalığıdır Diş etleri fırçalama sırasında kolayca kanar. Fırçalama bazen acılıdır.

Tedavisinde diş taşları varsa temizlenmelidir. Antibiyotikler, antienflamatuar ilaçlar ve gargaralar yararlıdır.

Diş Taşları

Dişlerimizi yeterince fırçalamadığımızda zamanla diş taşları oluşacaktır.
Dişlerin fırçalanmadığı bir günün sonunda dişlerin yüzeyinde pürüzlü bir plak tabakası oluşacaktır.
Fırçalamanın yetersiz yapılmaya devam edilmesi durumunda bu tabaka kalınlaşacaktır. Tükürüğün de etkisiyle sertleşecektir. Zamanla bu kalınlaşan tabaka diş taşı halini alır. Diş hekimi tarafından temizlenmelidir.

Diş Taşlarının Zararları Var Mıdır ?

Diş taşları, besin artıkları, bakteri ve bakteri artıklarını ihtiva ederler.
Diş taşları üzerlerinde bulundukları dişte çürüğe sebep olabilirler Diş eti enfeksiyonuna ve diş eti çekilmesine sebeptirler.

 

 

Gebelikte Diş Bakımı

Gebelikte ağızda meydana gelen değişikliklerden bazıları diş eti enfeksiyonu, diş eti iltihabi, diş eti büyümeleri ve tükürükteki değişikliklerdir. Gebelikle birlikte tükürükte sodyum miktarı azalır, tükürük ph’si düşer yani tükürük artık daha asitlidir. Asitliği artmış tükürük diş eti enfeksiyonu riskini artırır.

Gebelikle birlikte tükürükte potasyum ve protein miktarı da artar.
Gebelik tek başına diş eti hastalıklarına sebep olmaz fakat diş eti hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlar. Bazen de zaten mevcut olan bir diş eti hastalığını artırır.

Gebelikte oluşan diş eti iltihabına gebelik gingivitisi denir. Bu hastalık diş etlerinde kızarıklık, şişme olmasıyla ve kanama ile karakterizedir. Gebelerin hemen hemen yarısında görülür. Bu diş eti iltihabı bazen hafif kızarık ve ağrısızdır. Bazen de çok şişmiş, kanamalı ve çok ağrılıdır. Ağzın ön bölgesinde daha çok görülür.

Araştırmalar gebelerde ki diş eti hastalıklarıyla düşük ağırlıklı doğum ve erken doğum arasında bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu sebeple hamileliğin ilk dönemlerinden itibaren düzenli diş hekimi muayenesini tavsiye ederiz.
Gebeliğin başlangıcından 14.haftaya kadar olan dönemi anne karnındaki bebeğin organlarının şekillenme dönemidir. Bu dönemde olabildiğince dişlere müdahaleden kaçınılmalıdır.

14-28.haftalar arası gebeliğin orta dönemidir. Anne karnında ki bebeğin organları şekillenmiştir. Dişlerdeki bazı tedavilerin yapılabileceği zaman aralığıdır.
Gebeliğin 29.haftasından itibaren gebe kısa süren küçük tedavilerini diş hekiminde yaptırabilir.

Gebelik süresince diş hekimi muayenelerinde röntgen filmi çekmekten kaçınılmalıdır.

Hamilelik süresince gebenin kullanabileceği ilaçlar için önce gebenin düzenli bir şekilde kontrollerini yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanının görüşü alınmalıdır.