İmplant Nedir ?

İmplant çekilmiş dişin kökünü taklit eden, kaybedilmiş fonksiyonu tekrar sağlayan, çene kemiği içerisine yerleştirilen yapay materyaldir.

İmplantlar şekil olarak diş köküne benzerler ve titanyumdan üretilirler.

Şeker Hastalarına İmplant Yapılabilir Mi ?

Şeker hastalarının alınan bir tüp kanı labaratuvarda incelenir. Tahlil sonucunda implant yapımına elverişli değerler çıkarsa rahatlıkla implant uygulanabilir. Bu değerlendirmeyi diş hekimi yapacaktır.

Kemik Erimesi Olan Hastalara İmplant Yapılabilir Mi ?

Kadınlarda, özellikle menapoz sonrası kemik erimesi hızı artar. Bazı kemik hastalıklarında ve sistemik hastalıklarda da kemik erime hızı fazladır. Bu durumda hastadan alınan bir tüp kan, labaratuvarda incelenecek, implantın kemik dokusuna sağlıklı tutunup tutunamayacağını belirlenecektir. Değerlendirmeyi diş hekim yapacaktır.

İmplantlar Kemik İçinde Nasıl Yerinden Çıkmadan Kalır ?

Kemik içine implant yerleştirildikten sonra implantın çevresini saran kemik dokusunda kemik üretimi başlar. Bu üretilen kemik dokusu implantın etrafını sıkıca sarar ve implantın biyolojik entegrasyonu gerçekleşir. Buna osteointegrasyon denir. Bu sure 3-4 ay kadardır.